Skribent: Kristian Heggebø

Webside:

Bio:Kristian Heggebø (f. 1988) har mastergrad (2012) i sosiologi frå Universitetet i Oslo. Masteroppgåva hans er ein kvantitativ analyse av 10. klasseelevar sine skuleprestasjonar og utdanningsval. Forskingsinteressene hans er utdanningssosiologi, arbeidsmarknadsanalyse og sosial ulikskap. Han er no tilsett som vit. ass. på DISCRIM-prosjektet.

Skribentens innlegg:

Scroll to top