Foto: Fremlin CC

Ulven i Østmarka

i april 22 | i Utdanning | av | med Kommentarer er skrudd av for Ulven i Østmarka

For første gang på lang tid har vi nå ulv i Oslo-marka. Dersom de får valper i vår, vil «byfolkene» fortsatt være like positivt innstilt?

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal gjennomføre en studie av folks oppfatninger av ulven i Østmarka. Det viktigste elementet i denne studien blir en survey blant folk som bor inntil marka, og brukere av marka – både på Oslosida og langs Øyeren der det er mindre urbant. Hensikten er å finne ut om «byfolk» faktisk er så positive til ulv som mange tror. Det skal gjennomføres datainnsamling både nå i vår og neste vinter. Hvis ulvene får valper i vår, vil disse gjøre ganske mye av seg om et års tid, og framstå som en «ulveflokk».  Vi lurer på om det i så fall vil påvirke folks oppfatninger.  Slik vi pleier ønsker vi å se holdninger i forhold til en rekke sosiologisk relevante faktorer. En annen viktig del av studien blir kvalitative intervjuer med markabrukere, gjerne høsten/vinteren 2013/14. Særlig den kvalitative delen av prosjektet kan egne seg for masteroppgaver, og vi inviterer interesserte studenter til å ta kontakt. Vi er også åpne for at studenter kan bruke det surveymaterialet i oppgavesammenheng. Problemstillinger og teoretisk vinkling etter eget ønske, så lenge det kan tilpasses prosjektet.

Vi har også et datasett fra 2012 som handler om oppfatninger av klimaspørsmål, landskap og biologisk mangfold. Materialet inneholder også bakgrunnsvariabler som gjør det mulig å belyse en rekke sosiologisk interessante problemstillinger som har med miljø og klima å gjøre. Også her er det muligheter for interesserte studenter.

Vi kan vanligvis tilby kontorplass på NINA (i Forskningsparken) og vi har gode erfaringer med å ha studenter i miljøet.

Kontakt

Ketil Skogen ketil.skogen@nina.no

Olve Krange olve.krange@nina.no

Helene Figari helene.figari@nina.no

Pin It

Kommentarer er lukket

«

Scroll to top