Foto: Gilberto Taccari

De uskrevne blad

i mars 17 | i Praksis | av | med Kommentarer er skrudd av for De uskrevne blad

Sosiologi.org har fått nytt utseende, men skal fortsette å være et sted der alle sosiologiinteresserte gis blanke ark – med fargestifter til.

Fagbloggen har nå eksistert i et halvt år, og i løpet av den tiden har interessante innspill  kommet til, både gjennom diskusjoner på selve nettsiden og i form av eposter i redaktørenes mailbokser. På bakgrunn av disse har vi gjort oss en del refleksjoner, og i anledning sosiologi.orgs nye tekniske drakt på wordpress-plattform er det på tide å oppsummere.Her vil vi gjøre det klart hvorfor fagbloggen eksisterer, hva vi som redigerer den ønsker at den skal være, og hva som er redaktørenes rolle er i denne sammenheng.

En ny type diskusjonsarena

Mest av alt har vi blitt overrumpla over den voldsomme responsen vi har fått. Ettersom det bare er seks måneder siden det første innlegget i fagblogg-prosjektet ble publisert, og vi fortsatt anser prosjektet i startfasen, kom oppmerksomheten overraskende på.

Vi tror interessen særlig skyldes tre årsaker. For det første har innleggene satt ord på temaer flere kan relatere til, men som tidligere ikke har blitt diskutert i en offentlig arena. Flere har kontaktet oss og takket for at vi har satt ord på temaer de selv har gått og kjent på. Videre kan det tenkes at formen argumentene har blitt framført i (lettfattelig formulert og kortfattet,  altså; typisk bloggformat) har nådd ut til flere og fanget nye lesergrupper. Og til sist kan man  mistenke at oppmerksomheten delvis skyldes et generelt underskudd på faglige diskusjonsarenaer i norsk akademia, som gjør at denne type initiativer blir takknemlig omfavnet. Som en student omtalte fagbloggen: «Bloggen er det potensielt sett beste tilbudet jeg har kommet over som student til å «bruke faget».»

Å tilrettelegge for mangfold

Slike tilbakemeldinger indikerer at bloggen trengs, og at potensialet er stort for at det kan bli et sted for fruktbare faglige diskusjoner. Særlig er vi begeistret for de større diskusjonene om studentdemokrati, debattklima, faglige prioriteringer og undervisningskvalitet som har kommet  til overflaten . Det er ikke usannsynlig at det ligger  flere diskusjoner under isen som  venter på å bryte fram.

Vårt ønske for fagbloggen er å skape et fornuftig, saklig og inkluderende diskusjonsforum for både studenter og fagpersoner. Fungerer den på en slik måte i dag? Noen ansatte og studenter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) har ment å se en ubalanse i bloggen, i forstand av for mange undervisningskritiske innlegg.  Her kan vi til dels være enig  (flere rosende innlegg hadde absolutt vært vel fortjent), men i denne sammenhengen er det to sentrale momenter vi syns det er verdt å peke på.

For det første vil vi presisere at vi syns det er problematisk at ansatte ved instituttet fraråder studenter fra å ytre sin meninger bare fordi de ikke nødvendigvis er representative for den brede studentmassen. Slike kommentarer stiller vi oss kritiske til, da et viktig formål med fagbloggen nettopp er å bevisstgjøre studenter på at deres stemme er viktig, og sette dem i stand til å ytre dem.

For det andre er det viktig å klargjøre at alle innlegg er velkomne på sosiologi.org. Vi skulle gjerne publisert flere «jubelrop» og rosende innlegg om sosiologiundervisningen ved ISS – og  det forutsetter jo i grunn ikke mer enn at noen ønsker å skrive dem. For eksempel skulle vi mer enn gjerne fått studenten som «gleder seg hele uka til å komme på seminar» (som stipendiatene Grundetjern og Hammersvik forteller om) til å skrive. Så kjære ukjente deg som fins der ute – og andre som passer beskrivelsen: Dere er herved oppfordret!

La oss derfor være helt tydelige om det følgende: Vår forståelse av redaktørrollen for fagbloggen er utelukkende som tilretteleggere for at de som vil skal få uttale seg. Det ligger intet mandat til grunn for at vi som redaktører skal sensurere bort, eller spesielt selektere visse innlegg. Vi har aldri intendert, og heller ikke uttalt noe som skulle gi grunnlag for å mene at bloggen står til ansvar for skribentens ytringer, eller at innholdet i de publiserte innleggene har som hensikt å representere noen andre enn dens forfatter. Redaktørrollen er  ikke noe «eksklusivt», som er forbeholdt oss  som innehar rollen i dag. Dette skal være et bloggkollektiv for sosiologiinteresserte. Idag er det de to undertegnede, som initativtakere, som fyller denne rollen, men andre er hjertelig velkommen til å supplere redaktørrollen eller overta den på sikt.

Et demokratisk imperativ

I alle tilfeller ser vi det som viktig at fagbloggen både føres og utvikles videre. Vi er av den oppfatning at en slik blogg fyller et hull i akademia – som er viktig for både studenter og fagmiljø at blir fylt.

For fagmiljøet i seg selv handler prosjektet om å tilrettelegge for en felles faglig offentlighet, tilpasset en ny tid. I og med at dette er et sosiologinettsted rettes fagkritikken i stor grad mot sosiologifaget og måten vårt eget fag «gjøres» på. Muligens er det derfor på sin plass å påpeke at selv om diskusjonene på denne siden knyttes opp mot vårt eget fag, peker den ikke ikke bare på et rent «ISS-problem», men et generelt problem ved UiO (og kanskje også ved alle norske universiteter?). Universitetene tar inn stadig flere studenter, samtidig som det ikke satses nok på undervisning. Dette skaper et press på de ansatte, et dårligere undervisningstilbud og misfornøyde studenter. Når det rettes kritiske innvendinger mot prioriteringer ved ISS må det derfor ikke forstås som en isolert kritikk mot dette instituttet alene. Tvert om mener vi ISS gjør svært mye riktig, sammenlignet med en del andre institutt. Å være bedre enn andre i klassen trenger allikevel ikke å bety at klassen er god. I alle tilfeller bør kritikkverdige forhold fram i lyset.

Også på individnivå fins det en rekke grunner til at en slik fagblogg er nyttig. En av de vesentligste er antakelsen om at det er et grunnleggende gode at man som student inngår i et fagfelleskap. Anerkjenner man viktigheten av skriftlig kommunikasjon og fagfellekritikk som en del av en akademisk utdannelse, vil man anerkjenne behovet for slike øvelsesfora – om det så opptrer utenfor instituttets regi.

Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er å ta studenters meninger på alvor. Det krever sitt å skulle stå fram med en faglig mening, og særlig i skriftlig format. Skal studenter bli gode fagpersoner, må de også gis anledning til å øve seg .  For de som overbevises av strukturelle argumenter, er utviklingen av fagpersoner både nødvendig og ønskelig for sosiologien, da de bidrar til et sunt og selvopprettholdende faglig felt. Å øve seg i å ta et standpunkt og å formulere et argument er en av de beste øvelsene for å skape faglig utvikling.

Uante vendinger

Nettopp dette har vi sett i Socius: Studenter som har blitt fagpersoner. Blitt faglig selvsikre, og med det utviklet sin faglige kompetanse. Nettsida er ment som et faglig supplement. Her åpnes muligheten for dialog mellom studenter og ansatte.

En slik dialog kan ta uante vendinger, og vi er klar for å bli overraska på ny. Noen ønsker har vi for hva som kan bli fruktbare utgangspunkter for diskusjoner. For eksempel lurer vi på: Hva er det som må til for å bli gode sosiologer, og å skape god sosiologi? Enten du er student, vitenskapelig ansatt eller en sosiolog ute i samfunnet – hva opplevde du at gjorde deg til en god fagperson? Sammenlignende refleksjoner ønsker vi oss også flere av. Vi kommer ingen vei ved å si at vi syns noe er bra eller dårlig, eller bra nok. Kun ved hjelp av den klassisk sosiologiske komparative kunst (konstruktiv kritikk) kan vi komme oss et stykke på vei.

Vi kan ikke tilby helt blanke ark til å skrive på, men kan by på et potensielt lovende fundament for faglig utvikling, og en rekke uskrevne blad.  Som redaktører tilbyr vi også hjelp til å bruke fargestiftene som hører til – for de som vil ytre sin mening, men behøver litt skriveveiledning. Vi håper dere tar oppfordringen, og kaster dere ut i å utvikle dere selv, og faget, med oss!

Pin It

Kommentarer er lukket

« »

Scroll to top